יום חמישי, 14 במאי 2015

עדכונים מפייסבוק - פרסום לפי אזור גיאוגרפי

פייסבוק שיפרו את הכלי והוא יהפוך להיות אחד הכלים החזקים ביותר לעסקים מקומיים
הנה דוגמא לאיך ניתן לבחור קהל מקומי לפי אזור בישראל.


באדיבות http://www.fialkov.co.il/

יום שני, 11 במאי 2015

שירה פליקס מראיינת את טל נברו, יועצת שיווק במדיה דיגיטלית

אילו יתרונות יש לפייסבוק, אילו חידושים יצאו לאחרונה ומה הדבר הבא?
שירה פליקס מראיינת את טל נברו, יועצת שיווק במדיה דיגיטליתיום ראשון, 3 במאי 2015

תב"ע פתוחה - ירוחם


תב"ע היא "תוכנית בנין עיר". לכל תוכנית בניה, משיפוץ בנין ועד הקמת עיר שלמה, יש תב"ע שמגדירה בדיוק מה יבוצע. תהליך אישור התב"ע מאפשר לאזרחים להיות מעורבים ולהשפיע על תוכניות בניה באיזור מגוריהם.
תב"ע פתוחה מגישה ממשק נוח לאיתור תוכניות תב"ע ברשות מקומית, ומשם להגיע לפרטי התוכנית באתר רשות המקרקעין.
תב"ע פתוחה היא פרויקט של הסדנא לידע ציבורי שמובל על ידי יאיר אסף-שפירא וניר יריב. כל הקוד באתר פתוח לציבור. גם את ואתה יכולים לתרום, בצד השרת או הממשק, במשוב משתמש ובידע תכנוני. צרו איתנו קשר.
משתתפים בפרויקט:
יובל אדמון
גילעד גולדברג
פינחס ליכטמן
מעין אלכסנדר
אלון ניסר
מור יריב
שחר עברון
ניר וייסמן
גיזרה
אביב גונן
יוגב שרביט
נעם קסטל
שירה מזור
Israel icon by Vincens von Bibra

מהי תב"ע? למה זה חשוב?

תב"ע, תכנית בניין עיר, היא מסמך חוקי שנערך על-ידי מתכנן, עובר תהליך אישור (שיפורט עוד מעט), ולאחר שהוא מאושר הוא הופך למעשה לחוק הקובע מה מותר לעשות בתחום התכנון והבנייה בשטח שעליו חלה התב"ע (יכול להיות בניין בודד, קבוצת בניינים, שכונה או עיר שלמה), ומה אסור. כוחה של התב"ע מוגדר בחוק התכנון והבנייה (נוסח מלא של החוק כאן או כאן) המינוח השגור "תכנית בניין עיר\ערים" מקורו בחוק הבריטי, וכיום ההתייחסות בחוק היא למינוח "תכנית" (קיימים מספר סוגים של תכניות. ההתייחסות ב-"תבע פתוחה" היא לתכניות מקומיות ומפורטות (ולא לתכניות מחוזיות או ארציות).
התב"ע יכולה לקבוע, לדוגמה, כי בשטח מסוים מותר לבנות בניין, שגובהו 8 קומות, וחזיתו הקדמית צריכה להיות מרוחקת מהרחוב 5 מטרים, וצריכה להיות מצופה באבן. הבניין יהיה מיועד למגורים (כלומר זה מה שמותר לעשות בו), ושטח הדירות יהיה בין 80 לבין 140 מ"ר. אותה תב"ע יכולה לקבוע כי שטח (מגרש) סמוך, יהיה מיועד לגן ילדים ומותר יהיה לבנות מעליו טיפת חלב בתנאי שתהיה לה כניסה נפרדת, וכי, מגרש שלישי יהיה פארק.
התב"ע, אם כך, משפיעה מאוד על חיינו - בניין חדש שנבנה, תוספת בנייה, חלק מפארק שנלקח לטובת כביש, או שכונה חדשה - כולם תוצאה של אישור תב"ע. חשוב לדעת כאשר תב"ע כלשהי נמצאת בתהליך אישור - כי יש לאזרח זמן מוגבל להשתתף בתהליך, ואחרי אישור התב"ע קשה הרבה יותר להשפיע - למנוע את בניית הבניין או להנמיך אותו, לשמור את הפארק, לוודא שיהיה בשכונה החדשה בית ספר וכולי. חשוב גם לדעת מה אומרת תב"ע שכבר אושרה, מפני שבין אישור התב"ע לבין הבנייה ישנו הליך נוסף - היתר הבנייה. ידיעת התב"ע נותנת לנו בקרה על הליך היתר הבנייה, ועל הבנייה עצמה.

מה כוללת תב"ע?

תב"ע כוללת שני מסמכים עיקריים - תשריט (מפה) ותקנון (הוראות). התשריט מסמן את השטח ומחלק אותו לאזורים (מגרשים) - כל מגרש צבוע בצבע אחר (ונושא מספר), והתקנון קובע מה מותר ומה אסור לעשות (ובעיקר לבנות) בכל צבע ובכל מגרש. התשריט כולל גם מפה של המצב הקיים - לפני אישור התב"ע, וגם של המצב אחרי אישורה - עם השינויים שהיא יוצרת - מפה זו נקראת "מצב מוצע". בנוסף, כולל התשריט פרטים חשובים כמו שטחי המגרשים, שם היזם והמתכנן, תאריכים וכולי. התקנון כולל פרטים רבים כגון הגדרות, דברי הסבר, טבלאות שטחים, שימושים מותרים בשטח וכולי. כדאי לקרוא את התקנון בעיון - זהו מסמך משפטי שיהפוך לחוק, וכל מילה חשובה. בנוסף, כוללת התב"ע נספחים. הנספחים קובעים פרטים חשובים כגון פרטי הבינוי. חלק מהנספחים מחייבים, וחלק מהם מנחים בלבד. לצערנו לא תמיד הנספחים נסרקים ומועלים לאינטרנט.
זה מספר שנים שהתב"עות נערכות ומוגשות לפי נוהל קבוע - נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכניות). לאחר שראיתם תכנית או שתיים הערוכות לפי נוהל מבא"ת, יהיה לכם די קל להבין מי נגד מי כאשר תראו תכנית נוספת.

מהו תהליך האישור?

היוזמה להכנת התב"ע היא בדרך כלל של היזם או בעל הקרקע - במקרה בו יזם קנה קרקע ורוצה לבנות עליה - או של גוף ממסדי - העירייה, משרד השיכון, מינהל מקרקעי ישראל - במקרה של תכנון שכונה (או עיר). יזם התכנית פונה לשם הכנתה לאדריכל או מתכנן, שעורך את התכנית, לרוב באמצעות צוות רב תחומי. עורך התכנית מתייעץ עם העירייה כבר בשלב ההכנה של התכנית - כדי לקבל הנחיות ותנאים שהוא חייב לעמוד בהם.
לאחר סיום התכנון, מוגשת התכנית לועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדה זו שוכנת ברוב המקרים בעירייה, ומורכבת מחברי מועצת העיר. הועדה דנה בתכנית לאחר שמתקבלות המלצות האגפים השונים בעירייה לגביה, ומחליטה מהי המלצתה לגבי התכנית. הועדה מעבירה את התכנית עם ההמלצה לועדה המחוזית לתכנון ובנייה. ראוי לציין כי ישנן תב"עות שבסמכותה של הועדה המקומית לאשר, אך אנו לא דנים באלו כאן.
הועדה המחוזית דנה בתכנית, ומחליטה האם צריך לערוך בה שינויים, או שניתן להפקיד אותה להתנגדויות.לאחר ההחלטה על הפקדה, מופקדים עותקים של התב"ע במשרדי הועדה המקומית והמחוזית, לעיון הציבור ולהגשת התנגדויות. לפי חוק התכנון והבנייה רשאי להגיש התנגדות לתב"ע "כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע". בנוסף, ישנה רשימה של גופים שאושרו על-ידי שר הפנים להגיש התנגדות בכל תכנית. ביניהם החברה להגנת הטבע, אגודת האדריכלים, אתרא קדישא, אדם טבע ודין ועוד. מיום ההפקדה (הכוללת גם תליית שלט באתר ופרסום בעיתונות - אלו הן אותן "הודעות בענייני תכנון ובנייה") ישנם חודשיים להגשת התנגדות, עם אפשרות להארכה. הגשת התנגדות כרוכה בתשלום אגרה
טווח הזמן המוקצה להגשת התנגדות הוא 60 יום. לאחר תום התקופה (הניתנת להארכה ל-90 יום), דנה הועדה המחוזית בהתנגדויות. מגישי ההתנגדויות מוזמנים לפרט את טענותיהם בפני הועדה, והיא מחליטה לגבי כל התנגדות האם לקבלה, לקבל באופן חלקי, או לדחות לחלוטין. אם מוגשות התנגדויות רבות, הועדה ממנה "חוקר" שתפקידו לשמוע את ההתנגדויות ולהגיש את המלצותיו לועדה. לאחר הדיון בהתנגדויות תועבר התב"ע לתיקונים הנדרשים, ולאחר מכן הועדה תדון עליה שוב, ותחליט אם לאשר את התב"ע, או בז'רגון המקצועי "לתת לה תוקף".
לאחר אישור התב"ע, על-מנת לפתוח בהליכי הבנייה ישנו שלב נוסף - היתר הבנייה. אך כאן המקום לציין כי במקרים רבים ישנן שתי תב"עות - תכנית מיתאר כללית, ותכנית מפורטת. רק על-סמך תכנית מפורטת (המינוח בתקנון הוא "תכנית הכוללת הוראות מפורטות") ניתן להוציא היתר בנייה.

היתר בנייה

היתר הבנייה הוא האישור הסופי אותו על היזם להשיג לפני הבנייה. גם אם התב"ע מאושרת, יש להוציא היתר בנייה על-מנת לבנות. ההיתר נשען על תב"ע, כלומר חייב למלא אחרי הוראותיה, אך הוא מפרט את הבנייה בצורה מדוייקת יותר, וכולל גם חומרי בנייה, תכניות אדריכליות ועוד. את היתר הבנייה מקבל היזם מהועדה המקומית, וגם בהליך זה ישנה חובה ליידע את הציבור, אך לא באמצעות פרסום בעיתון, אלא על-ידי משלוח הודעות לבעלי החלקות הסמוכות.

עסקת מכר מרחוק (רכישה באינטרנט)

עסקת מכר מרחוק היא עסקה לרכישת נכס או שירות הנעשית בעקבות פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית, פרסום כלשהו וכו' ומזמינה את הצרכן להתקשר בעסקה שלא על ידי הגעה לבית העסק.

בשלב השיווק - חייב העוסק לגלות לצרכן בין השאר:
שם; כתובת; ת.ז./ח.פ.; מחיר; זכות ביטול וכו'.


בעת ביצוע העסקה- העוסק חייב לספק לצרכן לא יאוחר מיום קבלת הנכס או השירות חוזה או טופס גילוי נאות בו מצויינים הפרטים המהותיים לעסקה בין השאר : פרטי העוסק; מחיר הנכס או השירות; זכות הביטול; תנאי אחריות וכו'.
 

הצרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק:

בנכס - בתוך 14* יום מיום קבלת הנכס או מיום  או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר.

בשירות מתמשך- תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

בשירות חד פעמי - תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.

יש לבטל את העסקה בכתב (מומלץ בדואר רשום עם אישור מסירה לצורכי הוכחה) לרבות בפקס או בדוא"ל.

ביטל הצרכן עסקת מכר מרחוק בה נרכש נכס או שירות עקב פגם/אי התאמה בין הנכס או השירות / אי אספקה במועד / או הפרה חוזית אחרת חייב העוסק להשיב לצרכן את כספו תוך 14* יום מיום קבלת הודעת הביטול ולקחת את המוצר מביתו של הצרכן ואסור לו לגבות דמי ביטול.

במקרה שהביטול נעשה על ידי הצרכן מסיבה אחרת חייב הצרכן להחזיר את הנכס לעוסק על חשבונו  והעוסק רשאי לדרוש דמי ביטול בסך 5% ממחיר הנכס או העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.

ביטול רכישה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ניתן לעשות תוך 14* יום מעשיית העסקה או קבלת החוזה/טופס גילוי נאות ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7* ימים שאינם ימי מנוחה**.

במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך אשר הוחל בנתינתו על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן.

אם הותקנו טובין בבית הצרכן לצורך מתן השירות רשאי העוסק לגבות הוצאות התקנה עד 100 ₪ (בנוסף לדמי הביטול אם הביטול נעשה שלא עקב פגם/אי התאמה וכו').

לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במקרים הבאים:

 • ​רכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי 7* ימים או פחות שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.
 • נרכשו נכסים פסידים (נכסים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים).
 • נרכשו נכסים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
 • נרכשו נכסים הניתנים לשיעתוק, הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (למשל תקליטורים)​.
 • נרכש מ​ידע כהגדרתו בחוק המחשבים.


מספר ספק לסליקה באינטרנט
מספר ספק סליקה בחברות כרטיסי האשראי
בישראל פועלות שלוש חברות כרטיסי אשראי המשמשות כחברות המנפיקות וסלוקות כרטיסי אשראי.
                                    כאל – ישראכרט – לאומי קארד
כל בית עסק המעוניין לקבל תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, נדרש להגיע להסכמי סליקה עם אחת או יותר מחברות האשראי,
לפתוח חשבון סוחר ולקבל מספר ספק אשראי.
לצורך סליקה באינטרנט, גם אם אתה בעל מספר ספק אשראי קיים בחברות כרטיסי האשראי,
עליך לקבל מספר ספק אינטרנטי וזאת כדי שתוכל לחייב כרטיסי אשראי באתרי אינטרנט, חנויות אונליין ואתרי מסחר אלקטרוני.

בכדי לקבל מספר ספק בחברות כרטיסי האשראי בית העסק צריך :
א. להיות חברה רשומה בארץ או בעל מספר עוסק מורשה.
ב. להיות בעל חשבון בנק ישראלי (אליו יופקדו כספי הסליקה)

סליקת כרטיסי אשראי על ידי חברות האשראי בישראל

חברת כ. אשראי סולקת  
  כאל      
 ישראכרט   
 לאומי קארד  
מותגי כרטיסי אשראיויזה
+
+
+
ישראכרט
+
+
+
מאסטרקארד
+
+
+
דיינרס
+


אמריקן אקספרס

+

JCB

+

 

חברות כרטיסי האשראי – מוקדי שירות עסקים

כאל
טלפון  - 03-5726555 או 1-700-70-4580
שעות הפעילות : בימי א'-ה' בין השעות 08:00-19:00 

ישראכרט
טלפון -  03-6364700  או  1-800-840-840 שלוחה 1
שעות פעילות - בימים א'-ה' - 08:00-20:00

לאומי קארד
טלפון  -  1-700-70-32-32
שעות פעילות - ימים א'-ה' 23:00 - 8:00ו' וערבי חג: 13:00 - 8:00

אתר -  http://www.leumi-card.co.il              


קידום בגוגל באמצעות מילות מפתח

מילות המפתח הן למעשה הביטוי שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם מקלידים בגוגל במהלך חיפוש. מילות מפתח יכולות להיות מילה אחת או ביטוי.
כמובן שכולנו רוצים להופיע בעמוד הראשון בגוגל כאשר מחפשים את הביטויים הללו, ואם כבר בעמוד הראשון אז שיהיה הכי גבוה שאפשר.

רובנו חושבים שאנחנו יודעים ומבינים מה מילות המפתח שמחפשים הלקוחות הפוטנציאלים, אבל למה לנחש? גוגל נותנת לנו לבדוק כמה אנשים מחפשים כל ביטוי וביטוי בכל חודש. תופתעו לגלות שהרבה ביטויים שאתם חושבים עליהם זה לא מה שהלקוחות מחפשים.
אז איך מוצאים את מילות המפתח:

נכנסים לכלי מילות מפתח

כלי לחיפוש מילות מפתח

אם אין לכם חשבון אדוורדס (ADWORDS ) יש לפתוח חשבון. לא לדאוג החשבון הוא חינמי.

לאחר כניסה לחשבון בחרו "חפש מילות מפתח ורעיונות לקבוצת מודעות
חפש מילות מפתח
יפתח החלון הבא
חפש מילות מפתח

הכניסו את הביטויים החשובים לכם, הקליקו על "קבל רעיונות"
והנה הפתעות....

תוצאות חיפוש
בחרו בלשונית "רעיונות למילות מפתח"  והנה הטיפים של גוגל למילות המפתח המתאימות לקהל שלכם.
רעיונות למילות מפתח

תהליך זה נקרא מחקר מילות מפתח והא השלב הראשון בתהליך קידום אורגני של האתר שלכם או קידום באמצעות מודעות גוגל אדוורדס ( ADWORDS)

תהליך זה יכלול את השאלות:
מי - להבין אל מי אנחנו מדברים (קהל היעד)
מה - תחומי העניין שלהם (לא נפרסם מכוניות לבני נוער)
איך - על אילו שאלות מחפשים תשובה (הצורך שלהם)
מתי - מימד הזמן (לא נפרסם ציוד סקי באוגוסט)

 טיפ אחרון, זוהי עבודה שדורשת זמן ונמשכת מספר חודשים בכדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר. מצטער זה לא זבנג וגמרנו

ניתוח משתמשים בפייסבוק

נתונים שליקטה חברת Fialkov Digital ניתחו את דפוסי הפעילות של בני 18 ומעלה ברשת החברתית | 36% מהגולשים בפייסבוק מגדירים את עצמם כרווקים

פייסבוק הפכה כבר מזמן לשער הכניסה של הישראלי הממוצע לאינטרנט. מה שפעם היה עמודי בית שונים כמו אתרי תוכן או אפילו מנוע חיפוש כמו גוגל, התחלף במהרה ברשת החברתית הפופולרית בעולם. אמנם לא כולם מגדירים את פייסבוק כעמוד הבית שלהם, אך מעטים מהם מדלגים על הביקור בה - מהמחשב או מהנייד - במהלך היום.
כלי חדש שהשיקה לאחרונה פייסבוק בשם Audience Insights, שמסייע למפרסמים להבין טוב יותר את הלקוחות הפוטנציאליים שלהם, שופך מעט אור על דמותו של המשתמש הישראלי הממוצע ברשת החברתית, מה הוא עושה שם ואחרי מי הוא עוקב. כך עולה כי כ-60% מהמשתמשים הבוגרים בפייסבוק בישראל הם בני 18-34, בעוד רק 4% מהמשתמשים הם בני 65 ומעלה. עוד עולה מהנתונים כי כמחצית מהמשתמשים הבוגרים בפייסבוק נשואים, בעוד 36% מגדירים את עצמם רווקים.
המידע נשלף מהכלי החדש באמצעות סוכנות הפרסום Fialkov Digital והוא מתייחס לבני 18 ומעלה (שמהווים כ-90% מ-4.2 מיליון משתמשי פייסבוק בישראל) ומתבסס על הצהרות הגולשים.
לפי הגדרות המשתמשים, המקצוע השכיח ביותר בקרב בני 18 ומעלה הוא ניהול, כש-17% מהם עוסקים בתחום. אחריו תחום המכירות תופס נתח מרכזי (15%). עוד מקצועות בולטים בקרב משתמשי פייסבוק: חינוך (13%); אמנות, בידור, מדיה וספורט (12%), מקצועות IT (9%) ועסקים ופיננסיים (6%).
4% גולשים מהאייפד
הנתונים גם שופכים אור על האופן שבו משתמשי פייסבוק גולשים לרשת החברתית. כך עולה כי 61% מהמשתמשים גולשים הן מהמחשב והן מהמובייל, בעוד 23% גולשים מהמובייל בלבד ו-16% גולשים מהמחשב בלבד. בפילוח לפי סוג ספציפי של המכשירים נראה כי האנדרואיד פופולרי יותר מהאייפון (21% לעומת 18%, בהתאמה). 4% גולשים מהאייפד, בעוד 17% גולשים לאתר הסלולרי של פייסבוק. 1% מהמשתמשים גולש לפייסבוק באמצעות טלפון פשוט שאינו סמארטפון. למרות השימוש הנרחב במכשירי מובייל שונים, המחשב ממשיך להיות הדומיננטי ביותר עם 37% מהיקף הגלישה.
אז מה בעצם עושים הישראלים בפייסבוק? לפי נתוני Audience Insights, בני 18 ומעלה עושים שמונה לייקים בחודש לפוסטים, כותבים ארבע תגובות, משתפים פוסט אחד ולוחצים על שלוש מודעות.
הישראלי הממוצע עושה 17 לייקים לעמודי מותגים ועסקים, כשהעמוד המוביל בקרב הישראלים הוא המשחק מבית חברת זינגה Texas HoldEm Poker עם 549.3 אלף לייקים של גולשים ישראלים בוגרים. במקום השני מופיע אתר החדשות ynet עם 488.8 אלף לייקים בקרב בני 18 ומעלה מישראל (הנתון הכללי גדול יותר, אך כאמור כאן מופיעים נתוני הפילוח לפי הכלי החדש של פייסבוק). אחריו ניצב עמוד "סטטוסים מצייצים" הפופולרי עם 436.3 אלף לייקים ובמקום הרביעי מפתיע עמוד הקהילה היהודי "מי לה' אלי" עם 432.5 אלף לייקים ואחריו. את החמישייה הראשונה סוגר עמוד מאקו מבית קשת עם 418.1 אלף לייקים.
עוד בעשירייה הראשונה אפשר למצוא את וואלה חדשות (392.9 אלף), סופר פארם (390.7 אלף), ידיעות אחרונות (385.3 אלף), קסטרו (343 אלף) והצינור (317 אלף). עוד עולה מהנתונים כי הספורטאי שזוכה להכי הרבה לייקים בקרב גולשים ישראלים בני 18 ומעלה הוא ליאו מסי, האמן האהוד ביותר היא ריהאנה (ככל הנראה לפני הפרשה האחרונה הבה הביעה תמיכה בשחרור העם הפלסטיני) וחברת התקשורת האהודה ביותר על בסיס מספר לייקים היא בזק.


מחקר חדש: מה הם הגורמים המשפיעים על דירוג אתרים בגוגל ב-2014?


חברת SearchMetrics פרסמה את הדוח השנתי על הגורמים המשפיעים על תוצאות החיפוש של גוגל. במהלך הבדיקה נבדקו מעל ל-300,000 אתרים הממוקמים בתוצאות החיפוש הראשונות בגוגל ארצות הברית ונמדד המתאם בין גורמי SEO שונים (תוכן, טכנולוגיה, נוכחות ברשתות חברתיות, התנהגות משתמשים ועוד) לבין המיקומים.
המסקנה העיקרית מהדו"ח הוא שהתוכן הוא אכן המלך, ונמצא שהוא מוקד הפעילות של מקדמי אתרים. לפי הדו"ח, אפשר למדוד את המתאם בין איכות התוכן לבין המיקומים בגוגל. את איכות התוכן אפשר לזהות לפי מדדים כמו היחס בין היקף התוכן לחזרה על ביטויים רלוונטיים, אורך התוכן והשימוש באמצעי מדיה עשירה.

הגורמים המובילים לקידום אתרים 2014:


תוכן

 • הרלוונטיות של הביטויים הוא הגורם החשוב ביותר לקידום אתרים.
 • מבנה הקישורים הפנימיים הוא גורם חשוב בקידום האתר, ואולי אחד המדדים הפחות מוערכים ב-SEO.

SEO טכני

 • מבחינת on-page SEO, מילות המפתח הן עדיין חלק חשוב בקידום אתרים, והן מיוצגות גם בכותרת החיצונית, בתיאור, בתוכן האתר, בכותרות הפנימיות (H1, H2) ועוד. עם זאת, דחיסת מילות מפתח היא עדיין לא פרקטיקת SEO מומלצת. אחת המגמות שאפיינו את השנה שעברה היא שילוב בין מילות מפתח ונושאים כדי ליצור תוכן יותר אחיד.
 • מהירות טעינת האתר הוא מדד חשוב ביותר.
 • קידום אתר בגוגל יכול לקום וליפול על ארכיטקטורת אתר נכונה.

קישורים

 • כמות הקישורים, וחשוב מכך, איכות הקישורים, הם גורמים חשובים בקידום האתר.
 • המתאם בין מספר הקישורים הכוללים מילות מפתח אמנם בעלייה, אבל מספר הקישורים האלה נמצא בירידה בהשוואה לשנה שעברה.
 • קישורים נכנסים למותגים משפיעים אחרת על תוצאות החיפוש בהשוואה לקישורים נכנסים לאתרים אחרים.

מדיה חברתית

 • באופן כללי החשיבות של איתותים חברתיים עלתה קלות בהשוואה לשנה שעברה.
 • גוגל פלוס היא הרשת החברתית שמשפיעה הכי הרבה על מיקומים בתוצאות החיפוש, ואחריה פייסבוק (שיתופים, פעילות כללית ותגובות), פינטרסט, לייקים בפייסבוק וטוויטר.
תמונות: searchengineland.com

מדדי התנהגות של משתמשים

 • ההשפעה של מדדים כמו שיעור הקלקה (CTR) וזמן באתר עלתה משמעותית מהשנה שעברה. אמנם צפוי שלאתרים במיקומים גבוהים תהיה תוצאה גבוהה יותר, אבל אפשר להשתמש בערכים הממוצעים של דפי אתרים רבים כנקודת מדידה לקידום האתר הפרטי
 • ככל שהאתר ממוקם גבוה יותר כך שיעור היציאה (Bounce Rate) נמוך יותר.